1. INLEIDING

Dit privacybeleid beschrijft de regels en procedures met betrekking tot het aanvragen, verzamelen, behandelen, opslaan en gebruiken van persoonlijke informatie en is van toepassing op de diensten die worden aangeboden door TALLYTATE SL

https://www.tallytate.com is een internetdomein dat eigendom is van TALLYTATE SL, CIF B95939286 met adres op PARQUE EMPRESARIAL INBISA, C / Astintze, 6 C1 Nave 19 48160 Derio - Vizcaya

https://www.tallytate.com , is een webplatform dat eigendom is van TALLYTATE SL, met als doel de groot- en detailhandel in kinderverzorgingsartikelen, geschenken, decoratie en elk ander product voor vaders, moeders, kinderen en baby's. De aanbieder van de door DE GEBRUIKER gecontracteerde producten of diensten is TALLYTATE SL

Om contact met ons op te nemen kunt u dit op de volgende manieren doen:

 1. per post, op het aangegeven adres.
 2. via e-mail naar het adres shop@tallytate.com , of per telefoon: +34944731394

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via shop@tallytate.com

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE OP HET WEB WORDT VERZAMELD.

Om het aankoopproces te voltooien, het product te verzenden, de bijbehorende factuur op te stellen en elk incident of vraag met onze klanten te behandelen, zal de volgende persoonlijke informatie worden gevraagd voordat de bestelling wordt geplaatst:

naam, achternaam, e-mail, telefoon, land, adres, postcode, plaats, provincie, telefoonnummers voor contactpersonen (mobiel en vast).

Bij het formaliseren van een bestelling in TALLYTATE SL wordt ervan uitgegaan dat u de eigenaar van het account bent en dat er geen nabootsing van een derde partij is. De ingevoerde gegevens moeten echt en waarheidsgetrouw zijn. Van TALLYTATE SL waarschuwen we dat, als we het gebruik van frauduleuze gegevens detecteren of een poging doen om dit privacybeleid te schenden, we de gepaste maatregelen zullen nemen en de gegevens zullen meedelen aan de relevante autoriteiten.

3. GEGEVENSBESCHERMING.

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens), informeren wij u dat de gegevens Persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, maken deel uit van bestanden onder de verantwoordelijkheid van TALLYTATE SL en zal door haar voornamelijk voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Beheer de gegevens van de klantgebruikers die het materiaal kopen dat op het platform wordt vermeld.
 • Persoonlijke aandacht geven aan de klant, contact met hem opnemen voor eventuele twijfels of interferenties en voor het elektronisch en fysiek verzenden van commerciële communicatie.

Registratie in TALLYTATE SL, en het gebruik van de aangeboden diensten impliceert de aanvaarding van dit privacybeleid door de gebruiker. Dit privacybeleid kan worden herzien om wijzigingen in de huidige wetgeving bij te werken, onze procedures voor het aanvragen, verzamelen, behandelen en gebruiken van persoonlijke informatie, het verschijnen van nieuwe diensten of het uitsluiten van anderen bij te werken. Deze wijzigingen zijn van kracht vanaf hun publicatie op internet, dus het is belangrijk dat u dit privacybeleid regelmatig bekijkt om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen.

TALLYTATE SL Het is ook aanwezig op de sociale netwerken GOOGLE, FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST en YOUTUBE TALLYTATE SL deelt of communiceert bovendien geen persoonlijke informatie van gebruikers in ENIGE van de bovengenoemde sociale media Als beheerder stelt u de juiste beveiligingsmaatregelen en privacy-instellingen in die door deze sociale netwerken worden geboden. U kunt hun privacybeleid en gebruiksvoorwaarden raadplegen via de volgende links:

GOOGLE

https://policies.google.com

FACEBOOK

https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

https://help.instagram.com/155833707900388

PINTEREST

https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

YOUTUBE

https://www.youtube.com/intl/es/about/policies/#community-guidelines

TALLYTATE SL neemt alle nodige technische, administratieve en organisatorische maatregelen in zijn systemen om persoonlijke informatie te beschermen en verlies, diefstal, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofd gebruik ervan te voorkomen.

4. TOEWIJZING VAN PERSOONSGEGEVENS.

TALLYTATE SL Via zijn website verkoopt, verhuurt, deelt of distribueert het de informatie van zijn gebruikers niet aan derden buiten het platform. Door dit privacybeleid te accepteren, erkent, stemt en accepteert de gebruiker dat TALLYTATE SL, kan uw registratiegegevens en alle andere verstrekte informatie bewaren en vrijgeven indien vereist door de huidige wetgeving of indien wij te goeder trouw van mening zijn dat toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om:

(1) Voldoen aan juridische procedures, inclusief, maar niet beperkt tot, sommige dagvaardingen voor een civiel- of strafproces, gerechtelijke bevelen of andere verplichte openbaarmakingen.

(2) Dwing dit privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden af

(3) Reageren op claims wegens schending van rechten van derden

(4) Bescherm de rechten, eigendommen of veiligheid van het personeel van TALLYTATE SL, van onze gebruikers en het grote publiek. 

(5) De gegevens met het oog op facturering, boekhouding of belastingen zullen worden meegedeeld aan de autoriteiten, regelgevende instanties en overheidsdiensten die bevoegd zijn ter zake die de huidige wetgeving aldus vaststelt.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

 1. Het zal geen login-informatie vragen of toegang krijgen tot een account van een andere gebruiker.
 2. Zal niet gebruiken TALLYTATE SL, voor illegale, misleidende, kwaadwillende of discriminerende handelingen.
 3. U zult geen actie ondernemen die de goede werking van deze website zou kunnen uitschakelen, overbelasten of beïnvloeden.
 4. Het zal de schending van dit privacybeleid niet vergemakkelijken.
 5. U verstrekt geen valse persoonlijke informatie op deze website, noch maakt u accounts voor andere mensen.
 6. Als een account om een ​​goede reden is uitgeschakeld, kan er geen ander worden aangemaakt zonder onze toestemming.
 7. Houd contactgegevens nauwkeurig en up-to-date.
 8. Elke activiteit die de veiligheid van uw account in gevaar brengt, is niet toegestaan ​​en u zult uw account ook niet aan iemand anders overdragen.
 9. Communiceert elk incident met betrekking tot uw wachtwoord, account, schending van de vertrouwelijkheid van uw gegevens, gevaar of bedreiging gedetecteerd in de beveiliging van gegevens en communicatie, gebruikers die de gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid schenden, evenals alle andere incident in verband met de beveiliging en vertrouwelijkheid van de informatie aan de beheerders van TALLYTATE SL en shop@tallytate.com
 10. Handelingen die het communicatiegeheim, intellectuele of industriële eigendomsrechten, fraude of de privacy van andere gebruikers schenden, zijn uitdrukkelijk verboden.

U kunt uw rechten uitoefenen via het volgende adres: TALLYTATE SL, CIF B95939286 met adres PARQUE EMPRESARIAL INBISA, C / Astintze, 6 C1 Nave 19 48160 Derio - Vizcaya of via het volgende e-mailadres: shop@tallytate.com

Als u zich bij TALLYTATE SL wilt afmelden voor een van onze meldingsservices, kunt u dit op elk moment doen via onze e-mail: shop@tallytate.com

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via shop@tallytate.com